Club Jaecques is een performance- en theatercollectief van drie jonge artiesten. Oostendenaars Daan Borloo, Sam David en Sam Ecker ontmoeten elkaar op het raakvlak van klank, lijf en tekst.

Performances, voorstellingen en producties van Club Jaecques bevinden zich steeds op het raakvlak van klank, lijf en tekst. De drie kernartiesten mogen zich dan wel elk afzonderlijk verantwoordelijk voelen voor één van die drie pijlers, ze beseffen evengoed dat ze die rollen voortdurend wisselen. Daan Borloo werkt voor het dansgezelschap Voetvolk en voor het theatergezelschap Compagnie Cecilia en focust zich daardoor als vanzelf op alles wat lijf is. Sam Ecker is woordkunstenaar en gaat tot in het kleinste detail over tekst en zegging. Sam David neemt op zijn beurt het luik klank voor zijn rekening. Als enige muzikant van het gezelschap schrijft hij de muziek voor de producties en coördineert hij de eventuele samenwerkingen met externe muzikanten.

Contextgebonden

Club Jaecques bestaat niet in een vacuüm, maar wil telkens een verhaal vertellen dat inhaakt op een specifieke context. Dat resulteert in een waaier van vormen: van producties gemaakt met het oog op huiskamers, langs performances op maat van een openbaar zwembad naar meer klassieke black box-voorstellingen. Telkens wordt de beste vorm voor een specifieke inhoud gezocht. Deze manier van werken vergt a priori een groot improvisatievermogen tijdens de productieperiode, alsook tijdens de eigenlijke opvoering van de voorstellingen.

Informaliteit en interactiviteit

De creaties van Club Jaecques zijn gemaakt op maat van het publiek, waarmee op een efficiënte - maar bij momenten ontregelende - manier wordt gecommuniceerd. Waar mogelijk wordt die communicatie voor, tijdens of na voorstellingen geconcretiseerd op een manier die interactiviteit mogelijk maakt. Als het publiek bevraagd kan worden binnen de spanning van een theatrale vorm of tijdens een voor- of nabeschouwing, wordt dat volop nagestreefd. Een opvoering is voor het collectief daarom nooit éénrichtingsverkeer.

Duurzaamheid

De wens om duurzaam te werken vertakt zich binnen onze werking in verschillende niveaus:

  • Club Jaecques streeft zowel als collectief en als organisatie een consequent ecologisch duurzame werking na. Dat doet het collectief beleidsmatig door bij werknemers en artiesten ecologisch duurzaam gedrag aan te moedigen en op een artistiek niveau door ecologische consequentie te thematiseren, zij het niet noodzakelijk op een expliciete manier.

  • Club Jaecques werkt over projectgrenzen heen ook aan een overkoepelend inhoudelijk en poëticaal verhaal. Inhoudelijk komen sommige personages in verschillende producties aan bod en poëticaal wordt een stijl ontwikkeld die Club Jaecques als collectief typeert (bijv. aanspreking als stijlfiguur, minimalistische muzikale stijl, spanning tussen hermetische en toegankelijke ideeën etc.).

  • Het digitaal documenteren en archiveren van artistieke werkprocessen en producties is voor Club Jaecques heel belangrijk. Zowel om intern een systeem van best practices op te zetten als om naar buiten toe te communiceren over het inhoudelijke verhaal dat het collectief uitspant over de projectgrenzen heen.